خوش آمدید

برنامه زمانی مصاحبه و مراحل گزینش رشته های خاص و بورسیه 13971) داوطلبانی كه اسامی آنان در پایگاه اطلاع رسانی  سازمان سنجش اموزش کشور به عنوان معرفی شده يك و يا دو كد رشته محل دارای شرايط خاص و يا بورسیه از رشته امتحانی مربوط درج شده، لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه های راهنمای شماره 1 و 2 آزمون ورودی دوره های کارشناسیارشد ناپیوسته سال 1397، مفاد شرايط و ضوابط اختصاصی كدرشته محل های دارای شرایط خاص و بورسیه و اين اطلاعیه در موعد مقرر برای انجام مصاحبه، آزمون اختصاصی و يا ساير مراحل گزینش به محل ذیربط مراجعه نمايند. در غیر اينصورت در گزینش نهایی در كدرشته محل انتخابی مربوط گزینش نخواهند شد.
 
 
2) داوطلبان علاوه بر دارا بودن شرايط بند فوق لازم است شرایط و ضوابط اختصاصی موسسه دارای شرایط خاص و يا دستگاه اجرایی بورس دهنده را نیز دارا باشند.
داوطلبان ميتوانند برای كسب اطلاعات دقیقتر به پايگاه اطلاع رسانی موسسه ذیرربط و یا مشاوران تلفنی
تحصیل مشاور مراجعه نمايند.
 
 
3) به هنگام گزینش نهایی در هر كدرشته محل اعلام شده برای داوطلب در اين اطلاعیه، داوطلبانی شركت داده خواهند شد که نتیجه مصاحبه، آزمون اختصاصی و ساير مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تایید شده باشد.
 
4) بديهی است پس از انقضای مهلت مقرر براي شركت در مصاحبه و يا آزمون اختصاصی، هیچگونه تقاضایی قابل پذيرش نميباشد. لذا به داوطلبان تاكید مي شود كه در مهلت مقرر تعیین شده به محل ذیربط مراجعه نمايند. 


 
برنامه زمانی شركت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته های دارای شرایط خاص و یا بورسیه 1397

دانلود برنامه زمانی شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته های دارای شرایط خاص و یا بورسیه سال 1397


لیست مراکز مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص و بورسیه:

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، پژوهشکده مطالعات واژه گزینی_تهران، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران_واحدقم، دانشکده غیرانتفاعی رفاه_تهران( ویژه خواهران)، دانشکده اصفهان، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، دانشگاه امام صادق، دانشگاه پیام نور، دانشگاه تهران، دانشگاه جامع امام حسین_تهران، دانشگاه شاهد، دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران_تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم_سازمان اوقاف وامورخیریه، دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری، دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمونین_اهواز، دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم_قم و ...
 

 برای اطلاع از سایر مراکز مصاحبه و نحوه برگزاری مصاحبه و مدارک لازم می توانید با تحصیل مشاور تماس بگیرید 


نتایج کنکور سراسری رشته های خاص 97

نتايج رشته های دارای شرایط خاص در آزمون سراسری سال 1397

 
نتایج رشته های شرايط خاص:
دانشگاههای شهيد مطهری
دانشگاه شاهد
علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
صداو سيمای جمهوري اسلامي ايران
علوم‌پزشكي بقيه‌الله(عج)
دكتری بیوتكنولوژی دانشگاه تهران
مدیریت بیمه اكو موسسه آموزش عالی بیمه اكو در دانشگاه علامه‌طباطبائی
دانشكده غیرانتفاعی رفاه
دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع)
دانشگاه مشهد و كليه كدرشته‌های تحصیلی متمركز دانشگاه فرهنگیان در پردیس‌های آموزشی و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران (رشته‌های مخصوص داوطلبان بومی و دارای تعهد استخدام)
براي مشاهده اعلان نتيجه خود مي توانيد از يكی از دو روش پايين استفاده كنيد:
 
 
نتایج کنکور سراسری رشته های خاص، مشاوره تحصیلی
 

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی

97/3/3

 
تحصیل مشاور، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

برنامه زمانی شركت در مصاحبه، مراحل گزینش رشته های دارای شرایط خاص و بورسیه 1397، مصاحبه رشته های خاص، مصاحبه رشته ای بورسیه، بورسیه، مصاحبه بورسیه، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، پژوهشکده مطالعات واژه گزینی_تهران، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران_واحدقم، دانشکده غیرانتفاعی رفاه_تهران( ویژه خواهران)، دانشکده اصفهان، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، دانشگاه امام صادق، دانشگاه پیام نور، دانشگاه تهران، دانشگاه جامع امام حسین_تهران، دانشگاه شاهد، دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران_تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم_سازمان اوقاف وامورخیریه، دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری، دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمونین_اهواز، دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم_قم، نتایج رشته های خاص، نتایج رشته های خاص کنکور، نتایج رشته های خاص سراسری،