خوش آمدید

 

تاريخ اعلام اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در كد رشته‌های امتحانی دارای شرايط خاص
 


تاريخ اعلام اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفيت در كد رشته‌های امتحانی دارای شرایط خاص، بورسیه و دارای آزمون عملی و تشریحی در آزمون ورودی دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397

پيرو اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور مورخ 97/03/09 و با توجه به زمان اعلام شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره 2) آزمون ورودي دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397، بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضی كدرشته محل های شرایط خاص، بورسیه و دارای آزمون عملی و تشریحی می رساند كه اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت كد رشته‌ محل های دارای شرایط خاص به همراه اطلاعیه حاوی مواد امتحانی، منابع و برنامه زمانی انجام مراحل آزمون عملی، تشریحی و یا مصاحبه، در روز یكشنبه مورخ 97/04/03 اعلام خواهد شد.
 
رشته های خاص سال 97 اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشورآزمون ورودی دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته
 
كليه معرفی شدگان مي‌بايست مطابق برنامه زمانی اعلام شده در اطلاعیه فوق در آزمون عملی و تشریحی شركت نموده و همچنين براي انجام مصاحبه در رشته‌های دارای شرایط خاص و بورسيه به دانشگاهها و يا ارگانهای ذیربط مراجعه نمايند.
 


 برای اطلاع از شرایط بورسیه تحصیلی و شرایط خاص تحصیلی و مطرح کردن سوالات تحصیلی دیگر با تحصیل مشاور تماس بگیرید 
 

 021-70705018 


از خدمات مشاوره ای تحصیل مشاور رضایت دارید؟

لطفا من را وارد نمایید
لطفا سوال تحصیلی شما را وارد نمایید
در حال ارسال...ارسال اطلاعات موفقیت آمیز نبود.ارسال اطلاعات موفقیت آمیز بود.

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی


97/3/30