خوش آمدید

تاریخ مصاحبه آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز پیام نور97


اعلام‌ اسامی پذيرفته‌شدگان‌ نهایی آزمون‌ ورودی دوره دكتری Ph.D نيمه‌متمركز


اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام‌ اسامی پذيرفته‌شدگان‌ نهایی آزمون‌ ورودی دوره دكتری Ph.D نيمه‌متمركز سال 1397 كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 

ضمن آرزوی توفيق برای داوطلبان گرامی شركت كننده در آزمون ورودی دوره دكتری Ph.D نيمه‌متمركز سال 1397 و با اميد به‌ اينكه‌ پذيرفته‌شدگان‌ اين‌ آزمون‌ در سنگرهای علم و ايمان، پاسدارانی شايسته براي حفاظت از حريم اين ديار و تداوم‌ بخش‌ دستآوردهای انقلاب‌ اسلامی در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی باشند، بدين‌وسيله‌ توجه پذيرفته‌شدگان نهایی آزمون مذكور را به توضيحات ذيل معطوف مي‌دارد. 
 
تذكر مهم: لازم به توضیح است که نتایج مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی متعاقباً از طریق سایت این سازمان اعلام خواهد شد وبدیهی است داوطلبانی كه هم در رديف پذيرفته‌شدگان يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و هم در رديف پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد قرار مي‌گيرند توجه داشته باشند كه منحصراً مي‌توانند در يكي از كدرشته‌محلهای قبولی ثبت‌نام نمايند و به عبارتي مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولی نمیباشند در غير اين صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
 
الف - تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان: 
 
از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌شدگان‌ نهایی هر يك‌ از كدرشته محل‌هاي‌ تحصيلي اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ابتدا به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه يا موسسه محل قبولی مراجعه نمايند. بديهي است در صورت نبودن برنامه زماني خاص در پايگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه، پذيرفته‌شدگان لازم است كه در يكی از روزهای چهارشنبه 97/06/07 و يا شنبه 97/06/10 با توجه به شرايط و ضوابط اعلام شده در ذيل براي ثبت‌نام‌ به دانشگاه و يا موسسه آموزش عالیي ذيربط مراجعه نمايند. 
 
ب – نحوه گزينش نهايي و ضوابط مربوط:
 
1- بيست و پنج درصد (25 %) ظرفيت هر كدرشته محل به همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و رزمندگان اختصاص دارد. 
 
2- پنج درصد (5 %) ظرفيت هر كدرشته محل به «جانبازان زير 25 % و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.
 
3- ده درصد (10 %) مازاد بر ظرفيت با رعايت مصوبات مربوط، به مربيان آموزشی رسمی قطعی و يا رسمی آزمايشی موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری اختصاص داده شده و گزينش براساس آن انجام گرفته است.
 
4- با توجه به ضوابط آزمون، پذيرش نهايي داوطلبان مطابق با قانون سنجش و پذيرش در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور و مطابق ضوابط مندرج در دفترچه‌هاي آزمون فوق‌الذكر صورت پذيرفته است. 
 
5- براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلام شده از طرف موسسه، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هريك از كدرشته‌ محل‌های معرفی شده براي مصاحبه در سهميه مربوط تنظيم و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در تاريخ 97/06/06 قابل دسترسي خواهد بود.
 
6- از آنجا كه تغيير گرايش و انتقال پذيرفته‌شدگان دوره‌های دكتری Ph.D امكان‌پذير نمي‌باشد، و اصولاً بررسي اين امور نيز به عهده اين سازمان نمي‌باشد، لذا درخواست‌هاي داوطلبان در اين خصوص قابل بررسي نخواهد بود.
 
ج - مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌: 
 
1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدارك‌ كارشناسی و كارشناسی ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوری يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی و يا شورای عالی انقلاب‌ فرهنگی كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌های كارشناسی و كارشناسی ارشد قيد شده‌ باشد.
 
1-1- پذيرفته‌شدگانی كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسی ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالی محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.
 
1-2- براساس مصوبه جلسه مورخ 368 مورخ 74/11/03 شوراي عالي انقلاب فرهنگي فضلا و طلاب حوزه هاي علميه قم و خراسان كه دوره سطح 3 را گذرانده‌اند و يا تا تاريخ 97/06/31 دانش آموخته مي‌شوند براي يكي از كدرشته‌هاي امتحاني مرتبط در گروه علوم انساني مجاز به ثبت نام و شركت در اين آزمون بوده‌اند. بديهي است اين دسته از داوطلبان در صورت قبولي نياز به گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشي موسسه محل قبولي مي باشند. ضمنا داوطلبان مربوط مي‌بايست در زمان ثبت نام مدرك فراغت از تحصيل خود راكه توسط مديريت حوزه هاي علميه صادر گرديده است در اختيار داشته باشند
 
1-3- دارندگان مدارك تحصيلی معادل مي‌بايست حائز شرايط «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمی در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه 845 شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری كه طي بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/05/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 77/09/03 شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره‌های معادل) در دوره‌هاي معادل پذيرفته‌ شده‌اند، در شمول اين مصوبه قرار مي‌گيرند.
 
1-4- براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/08/26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي 1377 تا 1381 به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 2/77633 مورخ 94/05/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي‌شوند.
 
2- اصل‌ و دو سری تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملی.
 
3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.
 
4- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودی دوره دكتری Ph.D (نيمه‌متمركز) سال 1397 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).
 
5- داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران (بنياد شهيد و امور ايثارگران) و يا رزمندگان پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد.
 
6- ارائه معرفي‌نامه رسمی مبنی بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان رسمی- قطعی و يا رسمی- آزمايشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. اين سهميه شامل مربيان رسمی قطعی و رسمی آزمايشی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری كه پذيرش دانشجوی آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت میپذيرد، میباشد. 
 
د- تذكرات‌ مهم
 
1- حضور شخص پذيرفته برای ثبت‌نام الزامی است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌های اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌های تعيين شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقی خواهد شد.
 
2ـ به پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌شود كه قبل از مراجعه در تاريخ‌های تعيين شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكميلی را در پايگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه يا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مطالعه نمايند.
 
3-  در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبی حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمیباشد، قبولي‌ وي باطل شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وی رفتار خواهد شد.
 
4- مطابق ضوابط پذيرفته‌شدگان نهایی دوره‌هاي روزانه در آزمون دكتری نيمه‌متمركز سال 1397 در صورت عدم ثبت‌نام و يا انصراف قطعي از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون دكتری تخصصی Ph.D سال 1398 نخواهند بود.  
 
5-به اطلاع کلیه متقاضیان کد رشته محلهای بورس اعزام به خارج می رساند که افراد واجد شرایط براساس نتایج واصله از طرف دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وظرفیتهای پذیرش دراختیار شورای مرکزی بورس قرار خواهد گرفت بدیهی است پس از بررسی شورای مذکور نتایج نهایی توسط این سازمان متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
6-به اطلاع کلیه متقاضیان کد رشته محل های مربوط به دانشگاههای علوم انتظامی امین می رساند باتوجه به اعلام دانشگاه مذکور وطولانی شدن  زمان مصاحبه داوطلبان، درهیچ یک از کد رشته محل های دانشگاه یادشده، اعلام نتیجه ای دراین مرحله صورت نمی گیرد،به عبارت دیگر اسامی پذیرفته شدگان نهایی،پس از اعلام نمره مصاحبه داوطلبان وگزینش نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد
 
7- به دانشجويان دوره دكتري تخصصي به غير از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان در چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت ديگري صورت نمي‌پذيرد. 
 
با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي‌هاي انجام شده از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است؛ مع‌الوصف، داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق سايت، درصورتي كه درباره مندرجات كارنامه مذكور سوالي داشته باشند، مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 97/06/15 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايند و از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اكيداً خودداري نمايند. بديهي است به كليه مواردي  كه از طريق ديگري صورت پذیرد و يا بعد از تاريخ 97/06/15  انجام پذیرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
 

سایت دانشگاه پیام نور اعلام کرد که تاریخ برگزاری جلسات مصاحبه آزمون دکتری تخصصی  ازتاریخ 5 خرداد ماه آغاز شده است و تا 10 مرداد سال 97 ادامه خواهد داشت.

تاریخ و تغییرات احتمالی جلسات مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال 1397دانشگاه پیام نور در اطلاعیه‌ای از طرف دانشگاه پیام نور اعلام شد.
جلسات مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال ۹۷ دانشگاه پیام نور از ۵ خرداد آغاز شده و تا ۱۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.
 
با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی ۱۳۹۷ و در راستای اجرای مرحله دوم پذیرش، شرایط و ضوابط دانشگاه پیام نور به شرح ذیل اعلام می شود، سنجش و پذیرش دانشجو برای ورود به دوره دکتری تخصصی(آموزشی – پژوهشی) بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد.


آزمون متمرکز %50
سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری %30
مصاحبه علمی و سنجش عملی %20

 

حد نصاب دانشگاه:
 
داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حدنصاب این دانشگاه می‌توانند مطابق تاریخ‌های اعلام شده در پرتال دانشگاه به نشانی www.pnu.ac.ir مراجعه کرده و از چگونگی شرکت در جلسات ارزیابی تخصصی (مصاحبه علمی) این دانشگاه اطلاع حاصل کنند.
 
داوطلبان می‌توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل در دانشگاه پیام نور شرکت کنند که در کارنامه صادره از سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به شرکت در مصاحبه علمی (کد رشته محل) این دانشگاه باشند.
 
بررسی مصاحبه علمی برای هر داوطلب صرفا یکبار صورت می‌پذیرد و عدم مراجعه داوطلبان دربازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف وی تلقی می‌شود و برگزاری مجدد برای داوطلبی که در مصاحبه شرکت نکرده است امکان‌پذیر نخواهد بود.
لازم به ذکر است؛ در روز مصاحبه همراه داشتن مدارک الزامی است و پس از تاریخ مقرر ارائه هیچ مدرکی امکان‌پذیر نخواهد بود.
 
دانشگاه‌هایی که پذیرش نیمه‌متمرکز انجام می‌ دهند:
  1. دانشگاه شاهد تهران
  2. دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) تهران
  3. دانشگاه فرهنگیان (تمام کشور)
  4. دانشگاه علوم قضائی دادگستری
  5. دانشگاه علوم انتظامی امین
  6. دانشگاه صداوسیما
  7. دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور (در رشته‌های کاردانی گروه پزشکی)برای برنامه ریزی تحصیلی اگر نیاز به یک مشاوره کارآمد دارید می توانید روی مشاوران تحصیل مشاور حساب کنید

همین حالا تماس بگیرید

021-70705018


شرایط پذیرش و ثبت نام بدون آزمون دانشگاه پیام نور

تغییر تاریخ مصاحبه رشته محل های آزمون دکتری دانشگاه پیام نور


از خدمات مشاوره ای تحصیل مشاور رضایت دارید؟

لطفا من را وارد نمایید
لطفا سوال تحصیلی شما را وارد نمایید
در حال ارسال...ارسال اطلاعات موفقیت آمیز نبود.ارسال اطلاعات موفقیت آمیز بود.

 

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی


97/3/13