خوش آمدید

تغییر زمان آزمون کتبی تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

(بورد تخصصی دوره 65 وفوق تخصصی دوره 32)آزمون تخصصی و فوق تخصصی پزشکی  در تاریخ 15 و 16 شهریور ماه سال 1397 برگزار می شود.

این آزمون (بورد تخصصی دوره 65 وفوق تخصصی دوره 32) پیش ازاین قرار بود در تاریخ 8 و 9 شهریور انجام شود که به دلیل مصادف شدن با روز عید غدیر به هفنته بعد آن روزها تغییر یافت.برای اطلاع از جدیدترین اخبارشرایط پذیرش وتاریخ آزمون ها می توانید با تحصیل مشاور و این شماره تلفن درتماس باشید

021-70705018
 


از خدمات مشاوره ای تحصیل مشاور رضایت دارید؟

لطفا من را وارد نمایید
لطفا سوال تحصیلی شما را وارد نمایید
در حال ارسال...ارسال اطلاعات موفقیت آمیز نبود.ارسال اطلاعات موفقیت آمیز بود.


کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی

 19/خرداد/97