خوش آمدید

دانشگاه صنعتی شریف                                                                                             


دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۴۴ با هدف تربیت و تامین بخشی از نیروهای متخصص موردنیاز کشور، در سطوح بالای علمی تاسیس شد.
دانشجویان این دانشگاه همواره در ردیف قویترین مهندسین و بالاترین مدیریت‌های علمی، فنی و اجرایی کشور بوده و به علاوه در آزمون‌های متمرکز ورودی کارشناس ارشد از نظر میانگین نمرات و درصد قبولی از کارشناسی به کارشناسی‌ ارشد در اکثر رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه بالاترین مقام را در بین دانشگاه‌های کشور داشته‌اند.

نحوه پذیرش دانشجویان ممتاز برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی شریف را می توانید در لینک های زیر مطالعه نمایید و در صورت داشتن ابهامی با مشاوران ما در تحصیل مشاور تماس بگیرید.

دانشگاه صنعتی شریف دارای 13 دانشکده به شرح زیر می باشد:

 

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز كارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

 

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز دوره دکتری دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف


کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی


تحصیل مشاور، مشاوره تحصیلی تلفنی، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

 

دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی شریف، دانشگاه شریف، پذیرش دانشگاه شریف، رشته های شریف، رشته های دانشگاه شریف، ثبت نام دانشگاه شریف،  پذیرش بدون آزمون شریف، پذیرش بدون آزمون دکتری شریف، آزمون‌های متمرکز ورودی کارشناس ارشد، کاردانی به کارشناسی ارشدشریف