خوش آمدید

دانشگاه علم و فرهنگ


 

دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به نهاد جهاد دانشگاهی(ACECR) با چهار معاونت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی و  پنج دانشکده فنی و مهندسی، هنر و معماری، علوم انسانی، علوم گردشگری و علوم پایه و فناورى‌هاى نوین زیستی و در مقاطع کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت می‌کند و با 128 عضو هیات علمی و 600 استاد مدعو، به بیش از7000 دانشجو، خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی ارائه می‌نماید.
این دانشگاه با هدف توسعه همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور، در مسیر توسعه علمی و حضور در عرصه‌های بین‌المللی گام برمی‌دارد و عهده‌ دار ایجاد برنامه‌های همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در سطح بین‌المللی است.

دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ

مقطع عنوان رشته
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
کارشناسی حسابداری، روانشناسی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، حقوق
کارشناسی ارشد

مدیریتMBA گرایش استراتژی، مدیریت کسب و کار MBA، تربیت بدنی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، روانشناسی خانواده درمانی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق نفت و گاز، حقوق تجارت الکترونیک، علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی، حسابدار

دکتری حقوق خصوصی، روانشناسی بالینی

دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

مقطع عنوان رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری
کارشناسی مدیریت گردشگری، مدیریت هتلداری
کارشناسی ارشد

مدیریت گردشگری-بازاریابی گردشگری، مدیریت گردشگری-برنامه ریزی توسعه گردشگری، طبیعت گردی، جغرافیا-برنامه ریزی گردشگری منطقه ای، گردشگری مذهبی، مطالعات اوقات فراغت گرایش مدیریت

دکتری مدیریت گردشگری

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ

مقطع عنوان رشته
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی مهندسی عمران، مهندسی ایمنی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، مهندسی برق-الکترونیک، مهندسی مکانیک،
کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار، مهندسی عمران-(ژئوتکنیک، زلزله، سازه، آب و سازه های هیدرولیکی)، مهندسی برق(الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی، سیستم الکترونیک دیجیتال)، مهندسی صنایع-(سیستم مالی، صنایع، لجستیک و زنجیره تامین)، مدیریت مهندسی
دکتری مهندسی عمران -سازه

دانشگاه علم و فرهنگ در برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی از توانمندیهای نرم افزاری و سخت افزاری پژوهشگاه ها و پژوهشکده های جهاد دانشگاهی نظیر:
پژوهشگاه رویان، مرکز ذخایرژنتیک ایران، پژوهشگاه ابن سینا، پژوهشکده توسعه تکنولوزی، پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی، پزوهشکده فرهنگ و هنر بهره مند است که این امر منجر به ارتقا کیفی دوره ها در دانشگاه فرهنگ و هنر شده است.

97/4/16

 

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی


 

تحصیل مشاور، مشاوره تحصیلی تلفنی، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

دانشگاه علم و فرهنگ، پذیرش دانشگاه علم و فرهنگ، ثبت نام دانشگاه علم و فرهنگ، کنکور دانشگاه علم و فرهنگ، شهریه دانشگاه علم و فرهنگ، قبولی دانشگاه علم و فرهنگ، رشته های دانشگاه علم و فرهنگ، آدرس دانشگاه علم و فرهنگ، سایت دانشگاه علم و فرهنگ، کارشناسی دانشگاه علم و فرهنگ، کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ، دکتری دانشگاه علم و فرهنگ، دکترا دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه نسل سوم، جهاد دانشگاهیACECR، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علو و فرهنگ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ، علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ،  دانشکده علوم پایه و فناورى‌هاى نوین زیستى دانشگاه علم و فرهنگ، خبرگزاری سیناپرس دانشگاه علم و فرهنگ، مشاوره، مشاوره تحصیلی، مشاوره تحصیلی تلفنی، تحصیل مشاور،  مشاوره کارشناسی، مشاوره کارشناسی ارشد، مشاوره کارشناسی به ارشد