خوش آمدید

دفترچه های انتخاب رشته آزمون سراسری 97


 

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1397 (گروه آزمایشی علوم ریاضی)

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1397 (گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی)

 
 
 
 

 

كارت شركت درآزمون عملی رشته نمایش عروسكی در آزمون سراسری سال 1397

 


 

كارت شركت درآزمون عملی رشته طراحی صحنه در آزمون سراسری سال 1397

 


 

كارت شركت درآزمون عملی رشته بازیگری - کارگردانی در آزمون سراسری سال 1397

 


 
 

كارت شركت درآزمون عملی رشته ادبیات نمایشی در آزمون سراسری سال 1397

 


 

 

برای رفع هر گونه مشکل در انتخاب رشته و مشاوره با تحصیل مشاورتماس بگیرید


 

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی