خوش آمدید

راهنمای شرکت در امتحان تشریحی و پروژه عملی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97


کد رشته های امتحانی 1350،1351،1352،1356،1357،1358،1360،1364

 

الف) نحوه برگزاری، تاریخ، ساعت و محل اجرای  آزمون
 
الف-1)  به هر یک از داوطلبان کدرشته امتحانی 1350(مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای ، مدیریت شهری) برای انجام پروژه عملی یک دفترچه آزمون شامل چند برگ به ابعاد A3 ضمیمه برگ سوال در جلسه آزمون داده خواهد شد که لازم است داوطلبان پاسخ سوالات رادر همان دفترچه بنویسند.

الف-2) به هر یک از داوطلبان کدرشته امتحانی 1351( طراحی شهری) برای انجام پروژه عملی یک دفترچه آزمون شامل چند برگ به ابعاد A3 بصورت دفترچه به ضمیمه برگ سوال در جلسه آزمون داده خواهد شد که لازم است داوطلبان پاسخ سوالات رادر همان دفترچه بنویسند.

الف-3)  به هر یک از داوطلبان کدرشته امتحانی 1352(مجموعه معماری) برای انجام آزمونهای عملی اسکیس معماری و معماری داخلی سه برگ مقوای اشتنباخ به ابعاد 35در50 ونیز برای انجام آزمون عملی اسکیس معماری منظر یک برگ مقوای اشتنباخ به ابعاد 70 در 50 تا خورده به دو قسمت مساوی 35در50 که شامل دو قسمت پاسخگویی می باشد، داده خواهد شد و برای آزمون تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران چند برگ کاغذ A4 به صورت دفترچه به ضمیمه برگ سوال در جلسه آزمون داده خواهد شد که لازم است داوطلبان پاسخ سوال ها را در همان دفترچه بنویسند.

الف-4) به هر یک از داوطلبان کدرشته امتحانی 1357( مجموعه هنرهای نمایشی و سینما) درگرایش های کارگردانی و ادبیات نمایشی برای انجام آزمون تشریحی درس تجزیه و تحلیل نمایشنامه و پروژه نمایشنامه نویسی چند برگ کاغذ A4 به صورت دفترچه به ضمیمه برگ سوال در جلسه آزمون داده خواهد شد که لازم است داوطلبان پاسخ سوالات رادر همان دفترچه بنویسند.
 

ب) مدت پاسخگویی به سوالات وتاریخ آزمون
 
کدرشته امتحانی نام رشته یا پروژه امتحانی مدت پاسخگویی نوبت و تاریخ آزمون
1350 مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای ومدیریت شهری 180 دقیقه صبح شنبه 97/4/23
1351 طراحی شهری 180 دقیقه صبح شنبه 97/4/23
1352 طراحی (اسکیس معماری منظر) 240 دقیقه عصرشنبه97/4/23
1352 پروزه تشریحی مطالعات و فرهنگ ومعماری ایران 180 دقیقه صبح پنجشنبه 97/4/21
1352 طراحی (اسکیس معماری داخلی) 240 دقیقه عصر پنجشنبه 97/4/22
1352 طراحی (اسکیس معماری) 240 دقیقه صبح جمعه 97/4/22
1357 پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی 180 دقیقه عصر پنجشنبه 97/4/21
1357 پروژه تشریحی تجزیه وتحلیل نمایشنامه نویسی 180 دقیقه صبح پنجشنبه 97/4/21
1358 نقاشی 240 دقیقه عصر شنبه 97/4/23
1358 ارتباط تصویری 240 دقیقه صبح پنجشنبه 97/4/21
1358 تصویر متحرک 240 دقیقه عصرپنجشنبه 97/4/21
1358 تصویر سازی 240 دقیقه صبح جمعه 97/4/22
1364 طراحی پارچه و لباس 240 دقیقه عصر جمعه 97/4/22

 


ج) ساعت شروع فرآیند آزمون
فرآیند برگزاری آزمونهای نوبت صبح از ساعت 7:30 صبح ونوبت عصر از ساعت 14:30 آغاز می شود و داوطلبان لازم است که نیم ساعت قبل از شروع فرآیند برگزاری آزمون در حوزه امتحانی مربوطه حضور داشته باشند.


داوطلبانی که در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند و یا اشکالی در مندرجات کارت خود دارند لازم است در روز چهارشنبه تاریخ 97/4/20 از ساعت 8:30 الی 12 و 14 الی 18 برای پیگیری به باجه رفه نقص کارت به آدرس:
تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به میدان فردوسی، بن بست شاهرود، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه نمایند.

97/4/20


دانلود برگه راهنمای شرکت در امتحان تشریحی و پروژه عملی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته
راهنمای شرکت در امتحان تشریحی و پروژه عملی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته

برای کسب اطلاعات بیشتر با تحصیل مشاور تماس بگیرید

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی


 

تحصیل مشاور، مشاوره تحصیلی تلفنی، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

راهنمای امتحان تشریحی و پروژه عملی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97، امتحان تشریحی، امتحان تشریحی کارشناسی ارشد ناپیوسته، پروژه عملی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ، پروژه عملی، کارشناسی ارشد نا پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کنکور97، نتایج کنکور 97، دانلود راهنما، دانلود برگه راهنما، دانلود راهنمای امتحان تشریحی، دانلود راهنمای پروژه عملی، برنامه ریزی فردی، دانشجو، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، دکتری، آموزش عالی، کنکور کارشناسی، کنکور ارشد، کنکور دکتری، برنامه ریزی درسی، آزمون سراسری، کنکور سراسری، بدون کنکور، کارشناس تحصیلی، پروژه عملی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97، امتحان تشریحی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97، کارت آزمون کارشناسی ارشد 97،  کارت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته97،