خوش آمدید

لیست دانشگاه های داخلی کشور


 

دانشگاه امام صادق دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه تهران دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علم و فرهنگ دانشگاه خوارزمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه پیام نور دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه آزاد  دانشگاه فنی وحرفه ای


انواع دانشگاه ها:

دانشگاه ها با توجه به دوره هایی كه ارائه می دهند به دانشگاه های جامع و تخصصی تقسيم می شوند.
 
دانشگاه های جامع: دانشگاه هایی هستند كه كليه رشته های علوم انسانی، تجربی ، رياضی ، كشاورزی و هنر را ارائه می دهند. مانند دانشگاه تهران، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه تبریز و ...
دانشگاه های تخصصی: دانشگاه هایی هستند كه صرفا“ رشته های يك گروه آموزشی را ارائه می دهند. مانند: دانشگاه صنعتی امیركبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه هنر و....

مفاهیم دروس دانشگاهی:

1. دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی به دروس عمومی،پایه، اصلی و تخصصی تقسيم می شوند.
 الف) دروس عمومی‌: به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومی دانشجویان عرضه می شود و گذراندن‌ اين دروس برای كليه دانشجویان الزامی‌است.
ب) دروس پایه: به منظور تقويت بنيه علمی ‌و‌ايجاد زمينه فعاليت برای پذيرش دروس اصلی و تخصصی ارائه می‌شود.
ج) دروس اصلی: اساس و مبنای دروس تخصصی رشته را تشكيل می‌دهد. 
د) دروس تخصصی: به منظور افزايش توان علمی‌ و عملی دانشجو در رشته مربوطه تدريس می‌گردد.
 
2. دروس از نظر انتخاب به الزامی و اختیاری تقسيم می شوند.
الف) دروس اجباری: مجموعه دروسی است كه گذراندن آنها در طول دوره برای دانشجو الزامی است و قابل تعويض نمی‌باشد. 
ب) دروس اختیاری: درسهایی است كه در طول دوره برای دانشجو بصورت اختیاری ارائه می‌شود و دانشجو برحسب نياز و علاقه آن درس را اخذ می كند. 

دروس دانشگاهی:

3. دروس از نظر ارتباط با دروس ديگر به مستقل و وابسته تقسيم می شوند:

الف) دروس مستقل: دروسی است كه انتخاب و گذراندن آنها منوط به گذراندن درس ديگری نيست.
ب) دروس وابسته: دروسی است كه انتخاب و گذراندن آنها منوط به گذراندن درس پیشنیاز آن یا اخذ همزمان درس همنیاز آن است. 
 
4. دروس از نظر نحوه تدریس به نظری و عملی تقسيم می‌شوند.
الف) دروس نظری: حاوی مجموعه دانشی است كه بصورت خطابه، كنفرانس، سمینار و بحث و گفتگو در کلاس ارائه می شود.
ب) دروس عملی: حاوی مجموعه مهارت‌هایی است كه گذراندن آنها نياز به عمليات كارگاهی و آزمايشگاهی دارد. 

انتخاب واحد:

هر دانشجو برای اخذ مدرك كارشناسی برحسب رشته انتخابی (گروه علوم انسانی، هنر، تجربی، كشاورزی و ریاضی)  می بايست تعداد 130 الی  140 واحد درسی را بگذراند. 

 

دانشجویان، بايد با توجه به پیشنیاز و همنیازهای اعلام شده در شروع هر ترم بين 14 الی 20 واحد درسی انتخاب نمایند و در پایان ترم نمرات خود را در مقابل هر درس ثبت نمایند.

تعریف دانشجوی ممتاز ورودی:


ممتاز ورودی: دانشجوی ممتاز دانشجویی است كه بر اساس ماده 1 آئين‌نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز از سوی سازمان سنجش معرفی می‌گردد.
تبصره: دانشجوی ممتاز ورودی در صورت داشتن معدل کل كمتر از 16 در دو ترم اول و ترم‌های پس از آن, يا داشتن معدل کمتر از 15 در دو نيمسال از ليست دانشجويان ممتاز خارج می‌گردد. 

تعریف دانشجوی ممتاز دانشگاه:

ممتاز دانشگاه: دانشجوی كه جزء دسته اول نبوده ولی معدل كل بالای 17 داشته و معدل سه ترم از چهار ترم اول يا معدل دروس اختصاصی و پايه در هر ترم بالای 17 بوده، و حداقل 60 واحد درسی گذرانده باشد.
ممتاز 10%: دانشجويان10% بالای هر دانشکده که در سه ترم از چهار ترم اول جزء 10% اول هر دانشکده در هر گرايش بوده , و معدل کل آنها بالای 15 باشد . 

تبصره: اين دانشجويان در صورت کسب معدل کل زير 15 از ليست دانشجويان ممتاز خارج می‌گردند.

تعریف دانشجوی ممتاز دانشگاه:

ممتاز دانشگاه: دانشجوی كه جزء دسته اول نبوده ولی معدل كل بالای 17 داشته و معدل سه ترم از چهار ترم اول يا معدل دروس اختصاصی و پايه در هر ترم بالای 17 بوده، و حداقل 60 واحد درسی گذرانده باشد.
ممتاز 10%: دانشجويان10% بالای هر دانشکده که در سه ترم از چهار ترم اول جزء 10% اول هر دانشکده در هر گرايش بوده , و معدل کل آنها بالای 15 باشد . 
تبصره: اين دانشجويان در صورت کسب معدل کل زير 15 از ليست دانشجويان ممتاز خارج می‌گردند.

پذیرش دانشجویان ممتاز كارشناسی در مقطع كارشناسی ارشد بدون شركت در آزمون ورودی دانشگاه ها:

در پايان سال سوم، دانشجويان ممتاز كه جزء 10% برتر دانشكده با معدل بالاي 16 و حداقل 105 واحد گذرانده هستند. تعيين و به دانشكده ها اعلام می‌شوند. 
تعداد پذیرفته شدگان بدون كنكور برابر با 10% ظرفیت كارشناسی ارشد هر رشته/گرايش می‌باشد. 
در صورت موافقت دانشكده با پذیرش دانشجويان برتر معرفی شده، اين دانشجویان پس از اتمام دوره كارشناسی در پايان نیمسال هشتم ( تا 15 شهریور ماه) و نيز كسب معدل بالاي 16 در واحدهاي گذرانده شده در سال چهارم، می‌توانند بدون كنكور در مقطع كارشناسی ارشد ثبت نام كنند.

شورای صنفی دانشگاه ها:

 شورای صنفی هر دانشكده برآمده از رای قاطبه دانشجویان دانشكده است، مسئول پیگیری و حل و فصل مشكلات صنفی دانشجویان می‌باشد. از آنجا كه اين شورا همه ساله و با رأی اكثريت دانشجويان انتخاب می‌شود، يكی از مهم‌ترين و تأثير گذارترين تشكلات دانشجویی است و اعضای آن تمام تلاش خود را جهت ايجاد فضایی مناسب و آرام برای فعاليت‌های گوناگون دانشجویی خواهند داشت.
 
پیگیری وضعیت آموزشی و فضای فیزیكی دانشكده و درخواست و پیگیری جهت ارتقاء سطح خدمات به دانشجویان و نيز برگزاری اردوهای علمی و تفریحی از مهم‌ترين فعاليت‌های شورای صنفی دانشكده ها می‌باشد.

انجمن های علمی:

انجمن های علمی هسته علمی دانشجویان دانشکده می باشند که با انجام فعاليت‌های علمی تحقیقاتی، انتشار نشریات علمی و برگزاری کلاس‌های آموزشی و همایش‌های علمی مرتبط، در صدد ارتقاء سطح علمی دانشجویان دانشکده هستند.
اين انجمن‌ها هر ساله با برگزاری انتخابات در سطح دانشکده اعضای شورای خود را با رای دانشجویان انتخاب می‌کنند. اين اعضا نماینده دانشکده و عهده‌دار برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های علمی مربوطه هستند. دانشجويان می توانند با مراجعه به اين واحد‌ و ارائه‌‌طرح‌ها و نظرات خود امکانات لازم را در اختيار گيرند.

انجمن های علمی:

 

انجمن های علمی هسته علمی دانشجویان دانشکده می باشند که با انجام فعاليت‌های علمی تحقیقاتی، انتشار نشریات علمی و برگزاری کلاس‌های آموزشی و همایش‌های علمی مرتبط، در صدد ارتقاء سطح علمی دانشجویان دانشکده هستند.
اين انجمن‌ها هر ساله با برگزاری انتخابات در سطح دانشکده اعضای شورای خود را با رای دانشجویان انتخاب می‌کنند. اين اعضا نماینده دانشکده و عهده‌دار برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های علمی مربوطه هستند. دانشجويان می توانند با مراجعه به اين واحد‌ و ارائه‌‌طرح‌ها و نظرات خود امکانات لازم را در اختيار گيرند.

برای اطلاع از کلیه رویدادهای تحصیلی می توانید با کلیک عضو صفحه اینستاگرام تحصیل مشاور شوید

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی

 


 

تحصیل مشاور، مشاوره تحصیلی تلفنی، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

دانشگاه امام صادق، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علوم پزشکی، شهید بهشتی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  دانشگاه پردیس خودگردان، لیست دانشگاه های کشور، دانشگاههای داخلی، دانشگاه های داخلی، دانشگاه های ایران، دانشگاه های دولتی، دانشگاه های غیردولتی، دانشگاه های غیرانتفاعی