خوش آمدید

 مغايرت در مندرجات كارت شركت در آزمون سراسری سال 1397
 


 

سازمان سنجش اموزش کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرد داوطلبان آزمون سراسری سال 1397 درصورت مشاهده مغايرت در مندرجات كارت شركت در آزمون، لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1- داوطلبانی كه مشمول اعمال سوابق تحصیلی دیپلم و يا پیش دانشگاهی مي‌باشند و نسبت به مندرجات كارت شركت در آزمون در بندهاي 1 ،3 ،4، 7 ،12، 15، 16، 21، 22، 23 و 24 شامل نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، كد دانش آموزی و منطقه اخذ دیپلم، سال و بخش محل اخذ مدرك پيش دانشگاهی، عنوان مدرك پیش دانشگاهی، منطقه يا ناحیه اخذ مدرك پیش‌دانشگاهی، كد دانش آموزی مقطع پیش‌دانشگاهی مغايرتي مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 97/04/10 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصیلی خود مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

ضمناً داوطلبانی كه مشمول اعمال سوابق تحصيلی نمی باشند چنانچه مغايرتی در اطلاعات مندرج در بندهای فوق مشاهده نمودند میتوانند نسبت به ویرایش آنها اقدام نمايند.
 
تذكر مهم:

دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی سال جاری كه در خرداد ماه سال 1397 موفق به اخذ مدرك پیش دانشگاهی می شوند، لازم است از تاريخ 97/04/17 با مراجعه به سامانه جمع‌آوری اطلاعات و سوابق تحصيلی داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها به نشاني: http://dipcode.medu.ir كد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی خود را دريافت نموده و از همان تاريخ لغايت 97/04/20 نسبت به درج آن كد سوابق تحصیلی در سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org اقدام نمايند.
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور  آزمون سراسری1397
 

2- داوطلبانی كه نسبت به مندرجات كارت شركت در آزمون در بندهاي 13، 14، 17، 18، 19، 20 و 26 شامل سری و سریال شناسنامه، محل تولد، سهمیه، معدل كتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرك ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرك دیپلم و وضعیت تحصیلی و اشتغال مغایرتی مشاهده نمودند لازم است برای اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 97/04/08 منحصراً به سايت اينترنتی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

تبصره 1- داوطلبان نظام جديد كه سال اخذ مدرك ديپلم آنان سال 1384 به بعد مي­باشد و مدرك پيش دانشگاهی خود را در يكي از سالهاي 91 الي 96 اخذ نموده‌اند و مشمول اعمال سوابق تحصيلی هستند.


چنانچه خواستار ویرایش اطلاعات مندرج در بندهاي 1،3 ،4، 7 ،12، 15، 16، 21، 22، 23 و 24 كارت شركت در آزمون خود مي باشند با توجه به اينكه در زمان ثبت‌نام اوليه نسبت به تأييد بندهاي فوق اقدام و كد سوابق تحصيلی دريافت نموده­ اند در اين مرحله هيچ گونه ويرایشی درخصوص اطلاعات فوق انجام نخواهد شد،
لازم است برای اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 97/04/10 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصيلي خود مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.
 
تبصره 2- در صورت مشاهده هرگونه مشكل درخصوص نمرات آموزش وپرورش، اطلاعات سوابق تحصیلی، عدم ارسال آنها به سازمان سنجش، مشمول يا غير مشمول بودن لازم است حداكثر تا تاريخ 97/04/10 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ ديپلم خود مراجعه نماييد.
 
 - داوطلبان درصورتی كه مغايرتی در اطلاعات مندرج در بندهاي 2، 6، 8، 9 و 10 (جنس، دین، زبان خارجی امتحانی، معلوليت و بهیار) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ضروري است از روز سه‌شنبه 97/4/5 لغايت روز چهارشنبه 97/04/06 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 با به همراه داشتن كارت شناسایی معتبر (كارت ملي و يا شناسنامه عكس­دار) شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 و 3 اين اطلاعيه پرينت كارت مراجعه نمايند.

3- چنانچه سهمیه درخواستی داوطلبی شامل سهمیه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، رزمندگان ستاد كل نیروهای مسلح، وزارت جهاد كشاورزی و رزمنده داوطلب بسیجی و همچنين همسر و فرزندان بوده ولي در بند 17 كارت شركت در آزمون عنوان سهمیه «مناطق» درج گرديده لازم است جهت اعلام مغایرت و تكميل اطلاعات مربوط به سهمیه حداكثر تا تاریخ 97/04/08 منحصراً به قسمت ويرايش اطلاعات در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح و تكميل موارد اقدام نمایند تا درصورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه براي آنها اعمال گردد. در غير اين صورت با سهمیه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضی قابل قبول نميیباشد.

 
ضمناً تأكيد مي­گردد داوطلبانی كه سهمیه آنان مورد تاييد قرار نگرفته است براي اطمينان بيشتر و بررسی وضعیت عدم تاييد سهمیه خود (بعد از ويرايش) به ارگانهای ذیربط نيز مراجعه نمايند. در غير اينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضی قابل قبول نميیباشد.
 
4- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب داراي اشكالاتی از جمله؛ فاقد مهر عكس، واضح نبودن عكس، درج عكسي به جزء عكس داوطلب (اشتباه عكس) و ... مي­باشد ضروري است از روز سه شنبه 97/04/05 الي روز چهارشنبه مورخ 97/04/06 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 با همراه داشتن 2 قطعه عكس 4×3، كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاَ به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 و 3 مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
 
تبصره: در صورتي كه در اين خصوص كارت داوطلب دارای اشكال می باشد و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننمايد مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وي رفتار خواهد شد.
 
5- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روي كارت شركت در آزمون چه به صورت عددی و يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشد ضروری است از روز سه ­شنبه 97/04/05 الي روز چهارشنبه مورخ 97/04/06 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 شخصاَ به نماينده اين سازمان آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط براساس جدول شماره 2 و 3 اين اطلاعيه مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
 
 
 
 
6- داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صورت علاقه‌مندی به رشته ­های ذيل به منظور شركت در آزمون عملی مي­بايست نسبت به انتخاب حداكثر دو مجموعه از رشته‌های تحصیلی جدول ذيل منحصراً به صورت اينترنتي از تاريخ 97/04/09 تا 97/04/15 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نمايند.

با توجه به اينكه پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی مورد نظر در آزمون سراسري سال 1397 بصورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد داوطلبانی كه اقدام به انتخاب يك (1) مجموعه از مجموعه‌های رشته‌های تحصیلی ذيربط برای شركت در آزمون عملی اقدام مي‌نمايند، مي­بايست نسبت به پرداخت مبلغ 400.000 (چهارصد هزار) ريال بابت هزينه آزمون عملی در هر يك از مجموعه‌هاي فوق به صورت اينترنتی به وسيله كارت‌های بانكی عضو شبكه شتاب، از تاريخ فوق اقدام نمايند.

داوطلبان در صورتی كه متقاضی و علاقمند به شركت در آزمون عملي دو/2 مجموعه از مجموعه‌هاي رشته‌های تحصیلی ذيل مي‌باشند مي‌بايست نسبت به پرداخت مبلغ 800.000 (هشتصد هزار) ريال بصورت اينترنتي اقدام نمايند.
بديهی است عدم اعلام علاقمندی و عدم پرداخت هزینه آزمون عملی در تاريخ تعيين شده به منزله عدم امكان پذيرش آنان در اين رشته‌ها خواهد بود.
 
 دانلود لیست رشته های تحصیلی گروه آزمایشی گروه هنر- آزمون سراسری سال 1397

مطلب مرتبط

 
تاریخ‌ برگزاری، نحوه‌ پرینت كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون

از خدمات مشاوره ای تحصیل مشاور رضایت دارید؟

لطفا من را وارد نمایید
لطفا سوال تحصیلی شما را وارد نمایید
در حال ارسال...ارسال اطلاعات موفقیت آمیز نبود.ارسال اطلاعات موفقیت آمیز بود.

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی

97/3/30