خوش آمدید
داوطلب
فردی است كه شرايط ورود به دوره های فراگیر را داشته و در موعد مقرر در دورههای مزبور ثبت نام كرده است. 
رشته تحصیلی
عبارت است از رشته ای كه داوطلب در مقطع كارشناسی در آن تحصيل كرده و يا در حال تحصيل است. 
دوره دکتری بالاترین دوره تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک تحصیلی می انجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه های مختلف علوم و فناوری در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش موثر باشند.
شیوه آموزشی_پژوهشی دوره ای که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی، کارهای پژوهشی و پایان نامه است.
شیوه پژوهش محور دوره دکتری تخصصی است که با محوریت پژوهش و مشتمل بر اخذ واحدهای آموزشی محدود و ارائه رساله برگزار میشود.برگزاری دوره دکتری پژوهش محور مشروط به داشتن ظرح پژوهشی تقاضا محور با کارفرمای مشخص می باشد.
شیوه الکترونیکی
شیوه ای است كه آموزش در آن به روش الكترونیکی و با استفاده از تكنولوژی های نـوین آموزشـی در شـبكه جهـانی اينترنـت ارائـه ميشود. 
طرح واره طرح اولیه رساله متقاضیان رشته محلهای پزوهش محور است که از طرف موسسه توسط داوطلب تهیه و تدوین و در زمان انجام مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پزوهشی و فناوری بصورت مکتوب ارائه می شود.
پایان نامه فعالیت پزوهشی- تحقیقاتی که در زمینه رشته تحصیلی مربوط وتحت راهنمایی ومشاوره استادان وهیات داوران قرار می گیرد.
گروه امتحانی رشته های مختلف تحصیلی آمورش عالی با توجه به تجانس انها به گروه های هفتگانه: علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی ومنابع طبیعی، هنر، دامپزشکی و زبان تقسیم می شود.
دروس خودخوان
به دروسی اطلاق ميشود كه نظری بوده و برای آن كلاس رفع اشكال گروهی تشكيل نشده باشد. ضمناً نمره اين درس بر اساس نمـره پايان ترم محاسبه ميشود. 
مقاطع تحصیلی نشانگر طول مدت تحصیل و نوع مدرک اعطایی در پایان تحصیل است که عبارتند از: کارشناسی(لیسانس)-کارشناسی ارشد(فوق لیسانس)-دکترای حرفه ای-دکترای تخصصی
(Ph.D)
کارشناسی ارشد پیوسته

دوره ای پنج ساله که پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز شده و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای معین، به دریافت مدرک کارشناسی ارشد نائل می شود.

دکتری حرفه ای دوره ای است 6 ساله که پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز شده و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای معین، به دریافت مدرک دکتری حرفه ای نائل می شود.
گروه آموزشی کوچکترین واحد سازمانی آموزشی یا پزوهشی مستقر در موسسه و یا دانشکده است.
رشته امتحانی عنوان رشته ای که داوطلب با توجه به علاقه و یا ارتباط اخرینمدرک تحصیلی خود(کارشناسی و یا دکترای حرفه ای) در آن ثبت نام می نماید.
آمایش سرزمین آمایش سرزمین تنظیم کنش متقابل بین عوامل انسانی و عوامل محیطی است که به‌منظور ایجاد سازمان سرزمینی عقلایی مبتنی بر بهره‌گیری بهینه از استعدادهای انسانی و محیطی از طریق افزایش کارایی و بازدهی اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت و برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه در نقاط و مناطق جغرافیایی، ایجاد نظام کاربری اراضی متناسب با اهداف توسعه متعادل و حفظ محیط زیست، ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقه‌ای و هماهنگ‌سازی تأثیرات فضایی- مکانی سیاستهای بخشی و سیاستهای توسعه مناطق و محورهای خاص، با توجه به اصل وحدت سرزمینی، ملاحظات امنیتی و دفاعی و حفظ هویت اسلامی- ایرانی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که بتواند اهداف چشم‌انداز بلندمدت توسعه کشور و مدیریت یکپارچه سرزمینی را محقق سازد.

کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پرشین اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پرشین بلاگ، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،بلاگ اسکای، تحصیل مشاورکاردانی، کارشناسی